Chính thức công bố lịch nghỉ lễ quốc khánh 2/9 – Đây là số ngày người lao động được nghỉ

Chính thức công bố lịch nghỉ lễ quốc khánh 2/9 – Đây là số ngày người lao động được nghỉ

Căn cứ theo Luật Lao động thì dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, cán bộ công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày. Cụ thể, theo điều 115, Bộ luật Lao động 2012,...