Thưởng thức đặc sản Yên Lập – Phú Thọ: Xôi nếp Gà gáy

Thưởng thức đặc sản Yên Lập – Phú Thọ: Xôi nếp Gà gáy

Ai đã từng một lần về thăm Yên Lập – Phú Thọ, hẳn khó có thể quên được hương vị đặc sản: Xôi nếp gà gáy – sản phẩm đặc trưng được trồng trên những nương lúa xa tít hay...