Phú Thọ: Kỳ lạ ngôi làng có 200 người xuất ngoại buôn tóc

Phú Thọ: Kỳ lạ ngôi làng có 200 người xuất ngoại buôn tóc

Cứ hai người một xe máy, người dân xã Hồng Đà (Tam Nông, Phú Thọ) đi xuyên Đông Dương, mỗi chuyến đi kéo dài cả tháng. Sau mỗi chuyến đi họ mang về hơn chục kg tóc đẹp, thu lãi...