Phú Thọ: Đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Phú Thọ: Đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Thời gian qua, ngành du lịch Phú Thọ đã có nhiều nỗ lực quảng bá hình ảnh quê hương, con người Phú Thọ đến với du khách trong và ngoài nước, góp phần tạo nên những chuyển biến bước đầu....