Phú Thọ: Doanh nghiệp chây ỳ, cơ quan chức năng thiếu cương quyết!

Phú Thọ: Doanh nghiệp chây ỳ, cơ quan chức năng thiếu cương quyết!

Trong các số báo ra ngày 22-6 và 19-7 năm 2017, Báo Phú Thọ đã liên tiếp thông tin về những sai phạm trong quá trình hoạt động của Công ty cổ phần Thượng Long ở cả hai cơ sở:...