Phú Thọ: Đất được cấp sổ đỏ nhưng… không có lối đi?

Phú Thọ: Đất được cấp sổ đỏ nhưng… không có lối đi?

Theo phản ánh của anh Nguyễn Mạnh Cường (khu 3, xã Liên Hoa, huyện Phù Ninh, Phú Thọ), gia đình ông Đoàn Quang Chung đã thuê máy xúc đào rãnh, rào dây thép gai chặn lối đi… nhưng chính quyền...