Cậu học sinh nghèo mồ côi thiếu chân nhưng không thiếu học

Cậu học sinh nghèo mồ côi thiếu chân nhưng không thiếu học

Lúc trái gió trở trời, cháu kêu gào đau đớn, bà cũng như “đứt từng khúc ruột” chỉ biết ôm cháu cùng khóc cho quên cái đau đớn ấy. Thương bà, Nam cố gắng chịu đựng cơn đau một mình,...