Tắc trách tại DA Khu nhà ở Nam Đồng Mạ (Phú Thọ) – Bài 1: “Bẻ cong” quy hoạch?

Tắc trách tại DA Khu nhà ở Nam Đồng Mạ (Phú Thọ) – Bài 1: “Bẻ cong” quy hoạch?

Đơn thư phản ánh của người dân tại Dự án Khu nhà ở Nam Đồng Mạ (DA): Tuy được triển khai từ 2005, nhưng đến nay chủ đầu tư (CĐT) chưa bàn giao GCNQSDĐ (sổ đỏ) cho người dân; ngang...