Khai trương cửa hàng giới thiệu, quảng bá và bán nông sản an toàn Phú Thọ

Khai trương cửa hàng giới thiệu, quảng bá và bán nông sản an toàn Phú Thọ

Ngày 31/8, Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp với Tổng Công ty cổ phần liên doanh bia – rượu Hà Nội Hopmalt tổ chức khai trương cửa hàng giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ nông, lâm, thủy...