Nơi người dân bị dồn đến đường cùng, ngành chức năng Phú Thọ vẫn thờ ơ

Nơi người dân bị dồn đến đường cùng, ngành chức năng Phú Thọ vẫn thờ ơ

Mặc dù các cơ quan Trung ương đang chỉ đạo quyết liệt vấn nạn khai thác cát sỏi gây bức xúc trong nhân dân, nhưng tại Phú Thọ, hàng loạt các địa phương đang ngày đêm chống chọi với thực...