Gần 35 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp đường Hùng Vương

Gần 35 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp đường Hùng Vương

Nhằm đảm bảo ATGT, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức tốt các hoạt động lễ hội Đền Hùng, Sở GTVT Phú Thọ đã quyết định đầu tư 34,9 tỷ đồng sửa chữa các hạng mục công trình...