Ký ức tuổi thơ dưới gốc đa lịch sử thị xã Phú Thọ

Ký ức tuổi thơ dưới gốc đa lịch sử thị xã Phú Thọ

Kể từ khi bước chân vào đại học và thoát ly vào Sài Gòn, tôi đã xa Thị xã Phú Thọ, xa gốc đa trên 40 năm, nhưng trong ký ức vẫn vẹn nguyên những kỷ niệm về tuổi thơ...