Quyết liệt xóa lò gạch đất sét nung công nghệ lò đứng ở Việt Trì

Quyết liệt xóa lò gạch đất sét nung công nghệ lò đứng ở Việt Trì

Hoạt động của các lò gạch thủ công không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn làm thu hẹp một phần diện tích canh tác nông nghiệp. Vì vậy, xóa bỏ các lò gạch công nghệ lạc hậu, gây...