Dự báo mùa mưa bão 2017: Nhiều và bất thường

Dự báo mùa mưa bão 2017: Nhiều và bất thường

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, mùa mưa bão năm 2017 sẽ phức tạp khó lường. Đây là năm thứ 3 liên tiếp xuất hiện El Nino… Trung tâm Dự báo khí tượng thủy...