9x Cẩm Khê khởi nghiệp từ chăn nuôi gà thương phẩm

9x Cẩm Khê khởi nghiệp từ chăn nuôi gà thương phẩm

Mới ngoài 20 tuổi nhưng đoàn viên Phùng Quang Hùng ở khu 5 xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê đã là chủ của một trang trại nuôi gà quy mô gần 3.000 con, đem lại thu nhập hàng trăm triệu...