Tằm cọ Phú Thọ – mem say đậm đà của hương đất, hương rừng

Tằm cọ Phú Thọ – mem say đậm đà của hương đất, hương rừng

Mảnh đất miền trung du Phú Thọ là thế, người và đất trung du gắn bó thân thuộc với cây cọ. Cũng bởi lẽ đó, từ lâu cọ đã trở thành nội hàm trong cuộc sống vật chất và cả...