Teen THPT Long Châu Sa tổ chức sự kiện Halloween chất phát ngất

Teen THPT Long Châu Sa tổ chức sự kiện Halloween chất phát ngất

Trường THPT Long Châu Sa luôn có truyền thống học tập và nề nếp tốt, là một trong những trường có chất lượng đi đầu trong tỉnh Phú Thọ nói riêng và cả nước nói chung. Với mục đích khuấy...