TAND huyện Phù Ninh buộc tháo dỡ, bị đơn không chấp hành

TAND huyện Phù Ninh buộc tháo dỡ, bị đơn không chấp hành

Anh Nguyễn Mạnh Cường- khu 3, xã Liên Hòa, Phù Ninh – nguyên đơn trong vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất đối với ông Đinh Quang Hồi và Đoàn Quang Chung, cùng ở khu 3, xã Liên Hoa,...