Tứ Xã: Chuyện về 4 cặp đôi từng diễn “chuyện ấy” ở miếu Đụ Đị

Tứ Xã: Chuyện về 4 cặp đôi từng diễn “chuyện ấy” ở miếu Đụ Đị

“Tôi nhớ hết những cảm giác lúc diễn Lễ mật, vẫn vui sướng đến tận bây giờ dù không còn được diễn nữa”, bà Thực nhớ lại. Trong Lễ mật tại miếu Trò làng Trám (còn có tên gọi là...