VinCom sẽ được xây dựng tại Thị xã Phú Thọ

VinCom sẽ được xây dựng tại Thị xã Phú Thọ

Ngày 4/ 7, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Kim Khánh – TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy họp để nghe báo cáo và cho ý kiến vào dự...