Điểm chuẩn hai đại học ở tỉnh Phú Thọ

Đại học Hùng Vương lấy cao nhất là 25 điểm trong khi đó Đại học Công nghiệp Việt Trì chỉ lấy bằng điểm sàn.